Kuulemisen tukeminen

Mitä sinulla tulee ensimmäisenä mieleen kuulemisen tukea tarvitsevista?

Vanhempasi, isovanhempasi?

Aivan oikein, kuulemisen tuen tarve lisääntyy huomattavasti ikääntymisen myötä.

Mutta tiesitkö, miten paljon muitakin kuulemisen tukea tarvitsevia oikeasti on?

Me tiedämme, lukuja on alempana. Mutta ennen kuin siirryt lukuihin, jatka lukemista hieman eteenpäin.

Miksi kuulemisen ongelmista ei puhuta?

Siksi, että olemme haluttomia antamaan palautetta kuulemisen ongelmista.

Siksi, että huono kuulo liitetään vanhenemiseen. Kuka nyt haluaisi tunnustaa, että alkaa olla niin vanha, että kuulokin menee?

Siksi, että huono kuulo on näkymätön vamma, jota työntekijä voi pitkään peitellä leimautumisen pelossa.

Siksi, että yhteiskunta ihannoi nuorekkuutta ja terveyttä. Jos tunnustaa kuulevansa huonosti, sitä pidetään heikkoutena ja vanhemmuuden merkkinä.

Siksi, että huono kuulo ei näy päällepäin. Pyörätuoli ja käsi paketissa näkyvät ulospäin.

Kuulemista pidetään itsestäänselvyytenä

Suurin osa ihmisistä käyttää puhetta ensisijaisena kommunikointikeinona. Emme huomaa, että kuulemisen ongelmista kärsivillä puheen kuunteleminen vaatii paljon keskittymistä ja tarkkaavaisuutta.

Kuulemisvaikeudet aiheuttavat väsymystä ja väärinkäsitykset voivat yleistyä. Seurauksena voi olla sosiaalisten tilanteiden välttäminen.

Jos kuulet hyvin, sinun voi olla vaikea käsittää, mitä huonosti kuuleminen voi tarkoittaa. On hyvin yleistä, että henkilöt, jotka kuulevat itse hyvin, eivät ymmärrä itse ongelmaa tai vähättelevät sitä.

Voit kuvitella tilanteen, jossa puhutaan sinulle vierasta kieltä, josta ymmärrät sanan sieltä täältä. Muut jatkavat iloisesti keskustelua ja väittelyä, mutta itse et pysy mukana tai kykene osallistumaan.

Kuuleminen ei ole itsestäänselvyys – nuorillekaan. Huonokuuloisten määrä on kasvussa ikähaitarin molemmista päistä.

Lue lisää kuulemisen tukemisesta.

Hieman lukuja ja tilastotietoa


Suomen aikuisväestöstä vajaat 2 % käyttää kuulolaitetta. Jos tilaan on asennettu induktiosilmukka (ja se toimii), se palvelee nimenomaan heitä.


Suomen aikuisväestöstä 15 % on diagnosoitu kuulon alenema, mutta ei kuulolaitetta. He ovat näkymätön kuulemisen kanssa pinnistelemään joutuva joukko erityisesti silloin, kun tilassa on taustahälyä, tila on kaikuisa tai muuten puheäänelle huono. Tilassa oleva induktiosilmukka ei auta heitä.

Huonommin kuulevan korvan perusteella 55–65-vuotiaista miehistä kuulovikaisia on 53,8 % ja naisista 32,8 %.

Vuonna 2010 iältään yli 65-vuotiaita oli vähän yli 940 000 ja luvun odotetaan kasvavan yli 1,5 miljoonan 2030-luvun aikana. Päivittäin liikenteessä on siis satoja tuhansia henkilöitä, joilla on kuulemisen ongelmia.


Lisäksi on tilastoimaton määrä henkilöitä, joilla puheäänen erottelukyky on heikentynyt. Heillä on ongelmia saada puheesta selvää.

Nyrkkisääntö on, että 100 työikäisen henkilön tilaisuudessa 10:llä on ongelmia kuulemisen kanssa.

Eikä unohdeta muitakaan

Kuulemisen tukea eivät tarvitse pelkästään heikosti kuulevat. Itselleen vierasta kieltä kuuntelevat joutuvat keskittymään enemmän, jotta ymmärtävät kuulemansa. He tarvitsisivat häiriöttömämmät kuunteluolosuhteet sekä äänenvoimakkuuden suuremmalle.

Olemme kaksikielinen maa, saamea unohtamatta. Miten sujuu valtaväestöltä sen toisen kotimaisen kielen kuuntelu ja ymmärtäminen?

Asiantuntijatilaisuuksissa käytetään entistä enemmän puhekielenä englantia. Näin itselleen vierasta kieltä kuunteleekin valtaosa.

Kuuleminen on yksilöllistä. Olisiko jopa ylellisyyttä säätää äänenvoimakkuutta itse – pienemmälle tai suuremmalle?

Onko tilaisuus ulkona tai muuten epätavallisessa paikassa? Viekö tuuli äänen, puuroutuuko kaiuttimista tuleva ääni? Häiritseekö lähellä olevan tilan ääni oman tilaisuuden ääntä? Häiritseekö ulkotilaisuuden ääni naapureita?

Kuulemisen kannalta ongelmallisia tilanteita on paljon. Olisitko juuri sinä, joka alkaa toimia paremman kuulemisen puolesta?

Lue lisää kuulemisen tukemisesta.

Asiakaskokemukseen panostus kannattaa

Oletko tilanomistajana pysähtynyt miettimään erilaisia asiakasryhmiä ja miten heidän kuulemisen olosuhteita voidaan kohentaa? Haluatko tehdä kuulemisen varmistamisesta kilpailuedun? Ota meihin yhteyttä, selvitetään erilaisia vaihtoehtoja.

Tapahtuman järjestäjä, kuulemisen varmistaminen lähtee tilan valinnasta. Oleta, että mukana on useita heikkokuuloisia, sillä se pitää paikkansa. Osallistujat lähtevät kotiin virkeinä ja energiaa täynnä, jos ovat kuulleet ilman pinnistelyä tai äänenvoimakkuutta on voinut pienentää itselleen sopivaksi. Liian kovan äänen kuuntelu päivän ajan on todella väsyttävää.

Tapahtumaan osallistuja, vaadi käyttämällesi ajalle vastinetta. Anna palautetta, jätä ongelmalliset tilat ja tapahtumat väliin, äänestä jaloillasi. Sinulla on oikeus korottaa äänesi paremman kuulemisen puolesta.

Lue lisää kuulemisen tukemisesta.

Lähteet

Koskela et al., 2013. Kuulokojeen käyttäjät työelämässä.
Kuuloliitto ry, www.kuuloliitto.fi, viitattu 28.4.2017.
Suomen rakentamismääräyskokoelma, www.ym.fi/rakentamismaaraykset, viitattu 14.5.2017.
Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.4.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaenn/.
Yhdenvertaisuuslaki, 1347/2014, voimaantulo 1.1.2015, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325, viitattu 25.4.2017.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.

OK, ymmärrän tai Lisätietoja
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän